-
-
-
-
31/03/2017 - 3U
31/03/2017 - 2U
26/07/2016 - Negorack MDR
20/05/2014 - NR-PDU8C13-U
19/05/2014 - 19
30/08/2013 - SAS SFF-8643 !
20/05/2014 - 6 2.5" SAS/SATA
04/02/2013 - RAID- SSD Windows 7
12/07/2012 - , PDU8
25/06/2008 - KVM VENUS
25/06/2008 - KVM MERCURY
25/06/2008 - GEMINI 17 /19

MORSTAR / / / / (4 pin)

.

3, 12V, , 30307, (2pin - ), OEM855.36
5, 120510-B. 12V, , 505010, ADDA, 4pin, OEM653.4
5, 12V, , 505015, 4pin, OEM1247.4
9, 120925-B, 12V, , 909025, 4pin, OEM1332.54
CERAMIC FAN 4cm for CASE MS-4010 40*40*10641.52
CERAMIC FAN 8cm for CASE MS-8015 80*80*15712.8
CERAMIC FAN 8cm for CASE MS-8025 80*80*25605.88